Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Minh Quốc
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/leminhquoc0
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Khe Sanh
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Lương Hùng
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 229 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 147 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này